Cặp nghệ sĩ 9X Phương Đông - Trịnh Thắng với tình yêu xiếc

Cặp nghệ sĩ 9X Phương Đông - Trịnh Thắng với tình yêu xiếc

Lắng đọng chương trình nghệ thuật 'Những đóa hoa bất tử'

Lắng đọng chương trình nghệ thuật 'Những đóa hoa bất tử'

Thủ tướng Chính phủ dự lễ trao giải sáng tác các ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ dự lễ trao giải sáng tác các ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Vinh danh các ca khúc 'Hát về những đóa hoa bất tử'

Vinh danh các ca khúc 'Hát về những đóa hoa bất tử'

Trao giải sáng tác ca khúc về chiến thắng Đồng Lộc

Trao giải sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Trao giải sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình nghệ thuật 'Những đóa hoa bất tử'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình nghệ thuật 'Những đóa hoa bất tử'