HDG chào bán 250 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HDG chào bán 250 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa thông qua kế hoạch chào bán 250 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng....
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/1

Hà Đô (HDG) thông qua kế hoạch huy động 250 tỷ đồng trái phiếu

Hà Đô (HDG) thông qua kế hoạch huy động 250 tỷ đồng trái phiếu

Nhóm Dragon Capital tiếp tục nâng sở hữu lên 8,12% vốn điều lệ Hà Đô (HDG)

Nhóm Dragon Capital tiếp tục nâng sở hữu lên 8,12% vốn điều lệ Hà Đô (HDG)

Tập đoàn Hà Đô (HDG) sẽ tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền

Tập đoàn Hà Đô (HDG) sẽ tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

Hà Đô sẽ chuyển nhượng 30% vốn Thiết bị giáo dục 1 cho Bình An Riverside

Hà Đô sẽ chuyển nhượng 30% vốn Thiết bị giáo dục 1 cho Bình An Riverside

Nhóm Dragon Capital liên tục nâng sở hữu tại Hà Đô (HDG)

Nhóm Dragon Capital liên tục nâng sở hữu tại Hà Đô (HDG)

Nhóm quỹ Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Hà Đô

Nhóm quỹ Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Hà Đô

Tập đoàn Hà Đô dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Hà Đô dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/8

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/7

Tập đoàn Hà Đô (HDG): Lợi nhuận năm 2019 cao nhất từ khi chào sàn, đạt 1.026 tỷ đồng

Tập đoàn Hà Đô (HDG): Lợi nhuận năm 2019 cao nhất từ khi chào sàn, đạt 1.026 tỷ đồng

Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu thuế gần 5,7 tỷ đồng

Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu thuế gần 5,7 tỷ đồng

Bán cổ phiếu chậm báo cáo, sếp HDG bị xử phạt

Bán cổ phiếu chậm báo cáo, sếp HDG bị xử phạt

Thêm 3 cá nhân bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin

Thêm 3 cá nhân bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin

Cho An Lạc vay trăm tỷ đồng, 'chúa Chổm' Hà Đô Group gây khó hiểu

Cho An Lạc vay trăm tỷ đồng, 'chúa Chổm' Hà Đô Group gây khó hiểu

Giao dịch chui, người nhà các sếp của HDG, KDH, HSI bị phạt 30 triệu đồng

Giao dịch chui, người nhà các sếp của HDG, KDH, HSI bị phạt 30 triệu đồng