Kinh doanh thua lỗ, Đức Long Gia Lai vẫn 'lấn sân' mảng chăn nuôi bò sữa

Kinh doanh thua lỗ, Đức Long Gia Lai vẫn 'lấn sân' mảng chăn nuôi bò sữa

Đức Long Gia Lai sắp lập công ty con với vốn điều lệ 50 tỷ đồng ở Đăk Nông.
Đức Long Gia Lai (DLG) lỗ thêm gần 35 tỷ đồng sau soát xét, tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo

Đức Long Gia Lai (DLG) lỗ thêm gần 35 tỷ đồng sau soát xét, tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo

Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Cổ phiếu DLG tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

'Sóng' lớn ở Đức Long Gia Lai (DLG)

'Sóng' lớn ở Đức Long Gia Lai (DLG)

Chủ tịch ra tay cứu giá, cổ phiếu Đức Long Gia Lai vẫn không ngóc đầu lên nổi

Chủ tịch ra tay cứu giá, cổ phiếu Đức Long Gia Lai vẫn không ngóc đầu lên nổi

Chủ tịch Đức Long Gia Lai muốn mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Đức Long Gia Lai muốn mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu

Đức Long Gia Lai (DLG): Chủ tịch Bùi Pháp đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu

Đức Long Gia Lai (DLG): Chủ tịch Bùi Pháp đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu

Nợ ngập đầu hơn 5 nghìn tỷ, giá cổ phiếu công ty đại gia phố núi chỉ bằng... mớ hành

Nợ ngập đầu hơn 5 nghìn tỷ, giá cổ phiếu công ty đại gia phố núi chỉ bằng... mớ hành

Đại gia phố núi Gia Lai gặp 'vận đen', bị tất cả các ngân hàng 'chặn cửa'

Đại gia phố núi Gia Lai gặp 'vận đen', bị tất cả các ngân hàng 'chặn cửa'

Đức Long Gia Lai (DLG): Các nhân sự cấp cao đã hoàn tất giao dịch mua bán hàng triệu cổ phiếu

Đức Long Gia Lai (DLG): Các nhân sự cấp cao đã hoàn tất giao dịch mua bán hàng triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/7