Sử dụng nguồn nước tạp nham, triệu người dân Hà Nội bị Viwasupco lừa dối

Sử dụng nguồn nước tạp nham, triệu người dân Hà Nội bị Viwasupco lừa dối

Ngoài công ty Nước sạch Sông Đà, sông Đuống... Hà Nội còn nhà máy nào cung cấp nước?

Ngoài công ty Nước sạch Sông Đà, sông Đuống... Hà Nội còn nhà máy nào cung cấp nước?

Nước sông Đà hiện đang cung cấp cho những quận, huyện nào ở Hà Nội?

Nước sông Đà hiện đang cung cấp cho những quận, huyện nào ở Hà Nội?

Nước đã cấp lại nhưng... không được uống

Nước đã cấp lại nhưng... không được uống

Nước sạch đã được cấp trở lại, người dân vẫn không yên tâm sử dụng

Nước sạch đã được cấp trở lại, người dân vẫn không yên tâm sử dụng

Tạm dừng cấp nước vô thời hạn, Công ty nước sạch Sông Đà mong dân thông cảm

Tạm dừng cấp nước vô thời hạn, Công ty nước sạch Sông Đà mong dân thông cảm

Ông chủ 8X của Công ty Nước sạch Sông Đà là ai mà sở hữu hàng loạt dự án đất vàng tại Thủ đô?

Ông chủ 8X của Công ty Nước sạch Sông Đà là ai mà sở hữu hàng loạt dự án đất vàng tại Thủ đô?

Nhà máy Sông Đà ngừng cấp nước vô thời hạn, 'ông chủ' vẫn bặt vô âm tín

Nhà máy Sông Đà ngừng cấp nước vô thời hạn, 'ông chủ' vẫn bặt vô âm tín

Công ty Nước sạch sông Đà dừng cấp nước 'chưa có ngày hẹn lại'

Công ty Nước sạch sông Đà dừng cấp nước 'chưa có ngày hẹn lại'

Mòn mỏi chờ Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Mòn mỏi chờ Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Tiết lộ danh sách công ty lấy nước từ Nước sạch sông Đà, dân khu vực nào phải... uống nước từ Viwasupco?

Tiết lộ danh sách công ty lấy nước từ Nước sạch sông Đà, dân khu vực nào phải... uống nước từ Viwasupco?

Công ty nước sạch sông Đà dừng cấp nước vô thời hạn

Công ty nước sạch sông Đà dừng cấp nước vô thời hạn

Doanh nghiệp mua nước sông Đà chuyển nguồn nước sang sông Đuống

Doanh nghiệp mua nước sông Đà chuyển nguồn nước sang sông Đuống

Hà Nội bao giờ cấp trở lại nước sạch sông Đà?

Hà Nội bao giờ cấp trở lại nước sạch sông Đà?

Công ty Sông Đà tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu, súc xả thau rửa toàn bộ đường ống

Công ty Sông Đà tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu, súc xả thau rửa toàn bộ đường ống

Nước sông Đà cung cấp cho những khu vực nào ở Hà Nội?

Nước sông Đà cung cấp cho những khu vực nào ở Hà Nội?

Nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội qua các công ty nào?

Nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội qua các công ty nào?

Người dân những khu vực nào đã phải... uống nước từ Viwasupco?

Người dân những khu vực nào đã phải... uống nước từ Viwasupco?