Bắt đạo chích liều mạng 2 lần đột nhập nhà đại úy công an

Bắt đạo chích liều mạng 2 lần đột nhập nhà đại úy công an

Lẻn vào nhà Đại úy Công an lấy 4 cây mai trị giá 80 triệu đồng

Lẻn vào nhà Đại úy Công an lấy 4 cây mai trị giá 80 triệu đồng

Chuyên án triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại TX Điện Bàn

Chuyên án triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại TX Điện Bàn

Miếng đất quê tăng giá 10 lần, chị nông dân ngao ngán

Miếng đất quê tăng giá 10 lần, chị nông dân ngao ngán

Ổ nhóm cho vay nặng lãi, dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê bị triệt phá

Ổ nhóm cho vay nặng lãi, dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê bị triệt phá

Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây 'tín dụng đen'

Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây 'tín dụng đen'

Triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Thưởng nóng Công an thị xã Điện Bàn phá đường dây cho vay nặng lãi

Thưởng nóng Công an thị xã Điện Bàn phá đường dây cho vay nặng lãi