Thương lái mua ốc hương bị chặn đường thu tiền làm luật

Thương lái mua ốc hương bị chặn đường thu tiền làm luật

Hà Tĩnh: Yêu cầu xử lý vụ người dân nuôi ốc hương lo sợ côn đồ 'làm luật'

Hà Tĩnh: Yêu cầu xử lý vụ người dân nuôi ốc hương lo sợ côn đồ 'làm luật'

Hà Tĩnh: Côn đồ hoành hành 'làm luật', dân nuôi ốc hương lo lỗ nặng

Hà Tĩnh: Côn đồ hoành hành 'làm luật', dân nuôi ốc hương lo lỗ nặng

Thăm làng triệu phú ốc hương, doanh thu hơn 18 tỷ đồng/năm

Thăm làng triệu phú ốc hương, doanh thu hơn 18 tỷ đồng/năm

Người dân tự bỏ tiền trồng rừng

Người dân tự bỏ tiền trồng rừng

Thăm làng triệu phú ốc hương, doanh thu hơn 18 tỷ đồng/năm

Thăm làng triệu phú ốc hương, doanh thu hơn 18 tỷ đồng/năm

Xác định nguyên nhân nghêu chết trắng đồng ở Hà Tĩnh

Xác định nguyên nhân nghêu chết trắng đồng ở Hà Tĩnh

Nghêu nuôi chết hàng loạt ở Hà Tĩnh là do ảnh hưởng thời tiết

Nghêu nuôi chết hàng loạt ở Hà Tĩnh là do ảnh hưởng thời tiết

Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt

Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Clip: Nghêu đột nhiên chết trắng bãi, người dân cay đắng cào đổ bỏ

Clip: Nghêu đột nhiên chết trắng bãi, người dân cay đắng cào đổ bỏ

Ngao nuôi chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Ngao nuôi chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng đầm ở huyện Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng đầm ở huyện Cẩm Xuyên

Sò chết như ngả rạ, người nuôi trắng tay

Sò chết như ngả rạ, người nuôi trắng tay

Hà Tĩnh: Đang xác định nguyên nhân sò chết trắng đầm, bãi

Hà Tĩnh: Đang xác định nguyên nhân sò chết trắng đầm, bãi

Nghêu bất ngờ chết trắng bãi

Nghêu bất ngờ chết trắng bãi

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Hà Tĩnh: Dân cay đắng ngồi nhìn nghêu chết trắng bãi

Hà Tĩnh: Dân cay đắng ngồi nhìn nghêu chết trắng bãi

Người nuôi ngao Hà Tĩnh lao đao vì... ngao chết hàng loạt

Người nuôi ngao Hà Tĩnh lao đao vì... ngao chết hàng loạt

Những bãi nghêu chết trắng và nỗi đau thắt ruột của người dân

Những bãi nghêu chết trắng và nỗi đau thắt ruột của người dân

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ

Người dân Hà Tĩnh điêu đứng vì ngao chết hàng loạt

Người dân Hà Tĩnh điêu đứng vì ngao chết hàng loạt

Nghêu nuôi chết hàng loạt, người dân có nguy cơ trắng tay

Nghêu nuôi chết hàng loạt, người dân có nguy cơ trắng tay

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ