Truy tìm kẻ xẻ thịt trâu chỉ còn lại trơ xương trên đồi ở Lạng Sơn

Truy tìm kẻ xẻ thịt trâu chỉ còn lại trơ xương trên đồi ở Lạng Sơn

Trâu bị trộm xẻ thịt, trơ đầu: Nhìn thấy muốn khóc

Trâu bị trộm xẻ thịt, trơ đầu: Nhìn thấy muốn khóc

Trộm trâu, xẻo hết thịt rồi vứt giữa đồi

Trộm trâu, xẻo hết thịt rồi vứt giữa đồi

Kẻ trộm trâu cả gan lột thịt ngay gần nhà chủ

Kẻ trộm trâu cả gan lột thịt ngay gần nhà chủ

Trộm xẻ thịt trâu giữa rừng

Trộm xẻ thịt trâu giữa rừng

Lạng Sơn: Tá hỏa phát hiện trâu nhà bị trộm giết thịt trơ xương trên đồi

Lạng Sơn: Tá hỏa phát hiện trâu nhà bị trộm giết thịt trơ xương trên đồi

Tên trộm tàn ác xẻ thịt trâu giữa rừng

Tên trộm tàn ác xẻ thịt trâu giữa rừng

Trâu bị trộm xẻ thịt, chỉ còn trơ xương trên đồi

Trâu bị trộm xẻ thịt, chỉ còn trơ xương trên đồi