Trải nghiệm cùng nhân vật trong 'Nguyện của đêm'

Trải nghiệm cùng nhân vật trong 'Nguyện của đêm'

Hướng nào đi cho người trẻ tuổi trót lỡ lạc lối? Đó có thể là câu hỏi chính và là một trong những chủ đề...