Xử gian lận thi ở Sơn La: Không giao việc, triệu tập 27 nhân chứng quan trọng

Xử gian lận thi ở Sơn La: Không giao việc, triệu tập 27 nhân chứng quan trọng

Hôm nay, 8 bị cáo dính bê bối điểm thi quốc gia 2018 tỉnh Sơn La hầu tòa

Hôm nay, 8 bị cáo dính bê bối điểm thi quốc gia 2018 tỉnh Sơn La hầu tòa

Vắng mặt nhiều nhân chứng, tòa hoãn xử vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La

Vắng mặt nhiều nhân chứng, tòa hoãn xử vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La

Hôm nay bắt đầu xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Hôm nay bắt đầu xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Bắt đầu xử loạt cán bộ giáo dục, công an Sơn La liên quan gian lận thi

Bắt đầu xử loạt cán bộ giáo dục, công an Sơn La liên quan gian lận thi

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thí sinh được nâng điểm cũng bị triệu tập đến tòa

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thí sinh được nâng điểm cũng bị triệu tập đến tòa

Xét xử vụ điểm thi Sơn La: Triệu tập loạt cán bộ 'Vip' có con được nâng điểm

Xét xử vụ điểm thi Sơn La: Triệu tập loạt cán bộ 'Vip' có con được nâng điểm

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, triệu tập nhiều phụ huynh và học sinh

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, triệu tập nhiều phụ huynh và học sinh

Xét xử vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La

Xét xử vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La