Tác phẩm chung khảo thiết kế cầu vượt sông Hương bị chê kém ấn tượng

Tác phẩm chung khảo thiết kế cầu vượt sông Hương bị chê kém ấn tượng

Thất bại tìm phương án xây cầu qua sông Hương, Huế mời dân lựa chọn

Thất bại tìm phương án xây cầu qua sông Hương, Huế mời dân lựa chọn

Thừa Thiên – Huế: Lấy ý kiến cộng đồng về phương án thiết kế kiến trúc Cầu vượt sông Hương

Thừa Thiên – Huế: Lấy ý kiến cộng đồng về phương án thiết kế kiến trúc Cầu vượt sông Hương

Thừa Thiên – Huế: Lấy ý kiện cộng đồng về thiết kế kiến trúc Cầu vượt sông Hương

Thừa Thiên – Huế: Lấy ý kiện cộng đồng về thiết kế kiến trúc Cầu vượt sông Hương

Nguy hiểm nút giao khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương

Nguy hiểm nút giao khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương

3 phương án lọt vào vòng 2 thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu vượt sông Hương

3 phương án lọt vào vòng 2 thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu vượt sông Hương

Mở rộng đô thị Huế để tạo động lực phát triển

Thừa Thiên - Huế muốn có cơ chế đặc thù để trở thành 'đô thị di sản'

Thừa Thiên Huế: Có lãng phí khi tiếp tục tổ chức thi thiết kế cầu vượt sông Hương?

Thưởng 500 triệu đồng cho giải nhất cuộc thi thiết kế cầu vượt sông Hương

Huế treo thưởng nửa tỷ đồng giải nhất phương án thiết kế cầu vượt sông Hương