Rà soát việc đầu tư xây dựng, thu tiền qua cầu phao Lương Phúc ở Sóc Sơn

Rà soát việc đầu tư xây dựng, thu tiền qua cầu phao Lương Phúc ở Sóc Sơn

Tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tồn tại việc chính quyền xã đồng ý cho...
Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc xây cầu phao Lương Phúc rồi lập 'trạm BOT' thu tiền

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc xây cầu phao Lương Phúc rồi lập 'trạm BOT' thu tiền

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ 'hóa phép' tuổi cầu phao Lương Phúc

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ 'hóa phép' tuổi cầu phao Lương Phúc

Khẩn trương rà soát việc đầu tư xây dựng, khai thác cầu phao Lương Phúc

Hà Nội: Đoàn công tác đến hiện trường nhưng không phát hiện cầu phao 4 tuổi hay 37 tuổi?

Hà Nội: Đoàn công tác đến hiện trường nhưng không phát hiện cầu phao 4 tuổi hay 37 tuổi?

Không có chuyện 'thổi tuổi' cầu phao Lương Phúc để xin vốn

Không có chuyện 'thổi tuổi' cầu phao Lương Phúc để xin vốn

Sở GTVT Hà Nội nói gì vụ cầu phao bốn năm 'hóa phép' thành 37 tuổi?

Sở GTVT Hà Nội nói gì vụ cầu phao bốn năm 'hóa phép' thành 37 tuổi?

Sở GTVT Hà Nội: Độ tuổi của cầu phao tạm Lương Phúc không ảnh hưởng đến việc đầu tư cầu vĩnh cửu

Sở GTVT Hà Nội: Độ tuổi của cầu phao tạm Lương Phúc không ảnh hưởng đến việc đầu tư cầu vĩnh cửu

'Hô biến' cầu 4 năm thành 37 năm tuổi để xin 72 tỷ đồng xây cầu mới, Sở GTVT nói gì?

'Hô biến' cầu 4 năm thành 37 năm tuổi để xin 72 tỷ đồng xây cầu mới, Sở GTVT nói gì?

Sở GTVT Hà Nội phản hồi vụ 'hóa phép' cầu 4 năm thành 37 tuổi

Sở GTVT Hà Nội phản hồi vụ 'hóa phép' cầu 4 năm thành 37 tuổi

Sóc Sơn: Xã tự ý cho 'nhà đầu tư' xây cầu phao Lương Phúc, lập 'trạm BOT' thu tiền của dân

Sóc Sơn: Xã tự ý cho 'nhà đầu tư' xây cầu phao Lương Phúc, lập 'trạm BOT' thu tiền của dân

Cận cảnh cầu phao bốn năm được 'hóa phép' thành 37 năm tuổi ở Hà Nội

Cận cảnh cầu phao bốn năm được 'hóa phép' thành 37 năm tuổi ở Hà Nội

Tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn: Người dân mong mỏi một cây cầu vững chắc

Tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn: Người dân mong mỏi một cây cầu vững chắc

'Hóa phép' cầu bốn năm thành 37 tuổi, Sở GTVT Hà Nội xin 72 tỷ xây cầu mới

'Hóa phép' cầu bốn năm thành 37 tuổi, Sở GTVT Hà Nội xin 72 tỷ xây cầu mới

Huyện Sóc Sơn: Cây cầu mơ ước cho người dân xã Việt Long sắp thành hiện thực

Huyện Sóc Sơn: Cây cầu mơ ước cho người dân xã Việt Long sắp thành hiện thực