Khánh thành nút giao hơn 400 tỷ ở Hà Nội

Khánh thành nút giao hơn 400 tỷ ở Hà Nội

Sáng nay, ngoài khánh thành nút giao hơn 400 tỷ, Hà Nội đã khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Ngày mai khởi công cầu Vĩnh Tuy 2

Ngày mai khởi công cầu Vĩnh Tuy 2

Khởi công cầu Vĩnh Tuy 2 vào ngày 9/1

Khởi công cầu Vĩnh Tuy 2 vào ngày 9/1

Khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào đầu năm 2021

Đầu tháng 1/2021, Hà Nội khởi công cầu Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỷ đồng

Đầu tháng 1/2021, Hà Nội khởi công cầu Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 với tổng đầu tư 2.500 tỷ đồng từ tháng 1.2021

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 với tổng đầu tư 2.500 tỷ đồng từ tháng 1.2021

Hà Nội: Tháng 1/2021 khởi công cầu Vĩnh Tuy 2

Hà Nội: Tháng 1/2021 khởi công cầu Vĩnh Tuy 2

Đầu tháng 1-2021 sẽ khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Đầu tháng 1-2021 sẽ khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Sắp thêm những cây cầu nghìn tỷ nào bắc qua sông Hồng trong năm nay?

Sắp thêm những cây cầu nghìn tỷ nào bắc qua sông Hồng trong năm nay?

Lộ diện hình ảnh thiết kế cầu Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỷ đồng

Lộ diện hình ảnh thiết kế cầu Vĩnh Tuy 2 hơn 2.500 tỷ đồng

Cầu Vĩnh Tuy 2 sắp được xây dựng sẽ như thế nào?

Cầu Vĩnh Tuy 2 sắp được xây dựng sẽ như thế nào?