Lộng lẫy Carnaval 'Huyền thoại những cây cầu' tại DIFF Đà Nẵng 2018

Lộng lẫy Carnaval 'Huyền thoại những cây cầu' tại DIFF Đà Nẵng 2018

Những người đẹp Carnaval làm người Đà Nẵng thêm cuồng nhiệt

Những người đẹp Carnaval làm người Đà Nẵng thêm cuồng nhiệt

'12 cây cầu' khuấy động đường phố Đà Nẵng

'12 cây cầu' khuấy động đường phố Đà Nẵng

Hàng vạn người hòa nhịp cùng đêm Carnaval đường phố DIFF 2018 Đà Nẵng

Hàng vạn người hòa nhịp cùng đêm Carnaval đường phố DIFF 2018 Đà Nẵng

Lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 khuấy động đêm Đà Nẵng

Lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 khuấy động đêm Đà Nẵng

Những cây cầu 'dạo chơi' trên phố

Những cây cầu 'dạo chơi' trên phố

Carnaval đường phố Đà Nẵng sẽ còn rực rỡ hơn năm ngoái

Carnaval đường phố Đà Nẵng sẽ còn rực rỡ hơn năm ngoái

Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố DIFF 2018 sẽ đưa những cây cầu này 'lên phố'

Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố DIFF 2018 sẽ đưa những cây cầu này 'lên phố'

Đà Nẵng thiết kế xe hoa mô phỏng những cây cầu trong Lễ hội pháo hoa

Đà Nẵng thiết kế xe hoa mô phỏng những cây cầu trong Lễ hội pháo hoa

Xem 12 cây cầu nổi tiếng thế giới di động trên đường phố Đà Nẵng

Xem 12 cây cầu nổi tiếng thế giới di động trên đường phố Đà Nẵng

'Nóng' không khí chuẩn bị vào mùa DIFF 2018

'Nóng' không khí chuẩn bị vào mùa DIFF 2018

Mô phỏng những cây cầu nổi tiếng trong lễ hội xe hoa ở Đà Nẵng

Mô phỏng những cây cầu nổi tiếng trong lễ hội xe hoa ở Đà Nẵng

DIFF 2018: Độc đáo lễ hội xe hoa về 'Huyền thoại những cây cầu'

DIFF 2018: Độc đáo lễ hội xe hoa về 'Huyền thoại những cây cầu'

Quy tụ 12 xe hoa độc đáo tại lễ hội pháo hoa quốc tế

Quy tụ 12 xe hoa độc đáo tại lễ hội pháo hoa quốc tế