Quảng Bình: 2.200 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường ven biển

Quảng Bình: 2.200 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường ven biển

Hệ thống đường ven biển mà tỉnh Quảng Bình đầu tư kéo dài từ Bắc vào Nam với hơn 85 km đi qua 6 huyện, thị...
Quảng Bình rót 2.200 tỷ đồng làm tuyến đường ven biển dài 85,4km

Quảng Bình rót 2.200 tỷ đồng làm tuyến đường ven biển dài 85,4km

Quảng Bình đầu tư hơn 2.000 tỷ xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình đầu tư hơn 2.000 tỷ xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển Quảng Bình và cầu Nhật Lệ 3

2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển Quảng Bình và cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình: Đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình: Đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Đầu tư hơn 2.000 tỷ xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Đầu tư hơn 2.000 tỷ xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường ven biển Quảng Bình

Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường ven biển Quảng Bình

Quảng Bình: Hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình: Hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Đất Xanh Miền Trung nhận quyết định đầu tư KĐT Bảo Ninh 1 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021

Đất Xanh Miền Trung nhận quyết định đầu tư KĐT Bảo Ninh 1 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021

Quảng Bình thu hút hơn 92.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Quảng Bình thu hút hơn 92.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình mời gọi đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng từ đầu năm 2021

Quảng Bình mời gọi đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng từ đầu năm 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Quảng Bình hướng đến xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, an toàn, công khai, minh bạch

Quảng Bình hướng đến xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, an toàn, công khai, minh bạch

Quảng Bình chào đón các nhà đầu tư chiến lược

Quảng Bình chào đón các nhà đầu tư chiến lược

Quảng Bình: Điểm đến khác biệt và an toàn

Quảng Bình: Điểm đến khác biệt và an toàn

Quảng Bình dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 34 dự án

Quảng Bình dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 34 dự án

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021: Tiềm Năng, An Toàn và Khác Biệt

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021: Tiềm Năng, An Toàn và Khác Biệt

Quảng Bình bàn phương án xây dựng cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình bàn phương án xây dựng cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình: Thu hút nguồn vốn lớn nhất cả nước về đầu tư phát triển

Quảng Bình: Thu hút nguồn vốn lớn nhất cả nước về đầu tư phát triển

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Quảng Bình

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình: Điểm thu hút đầu tư kinh tế giai đoạn 2019 - 2020

Quảng Bình: Điểm thu hút đầu tư kinh tế giai đoạn 2019 - 2020