Hoàn thành sửa chữa đường tạm Cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hoàn thành sửa chữa đường tạm Cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông tuyến trở lại vào hôm nay

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông tuyến trở lại vào hôm nay

Ngày 3/11, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phục vụ trở lại

Ngày 3/11, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phục vụ trở lại

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thông tuyến trở lại

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thông tuyến trở lại

Ô tô được phép lưu thông trở lại trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Ô tô được phép lưu thông trở lại trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai phục vụ trở lại từ ngày hôm nay 3/11

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai phục vụ trở lại từ ngày hôm nay 3/11

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai phục vụ trở lại tất cả phương tiện

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai phục vụ trở lại tất cả phương tiện

Ô tô được lưu thông trở lại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ô tô được lưu thông trở lại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Từ 0h ngày 3/11, cao tốc Nội Bài – Lào Cai trở lại lưu thông bình thường

Từ 0h ngày 3/11, cao tốc Nội Bài – Lào Cai trở lại lưu thông bình thường

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đêm nay thông xe đoạn đường tránh cầu Ngòi Thủ

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đêm nay thông xe đoạn đường tránh cầu Ngòi Thủ

Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai cho phép phương tiện lưu thông trở lại

Thông xe đoạn đường tạm bị sụt lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông xe đoạn đường tạm bị sụt lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đêm nay, thông xe tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đêm nay, thông xe tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Từ 0h ngày 3/11 cao tốc Nội Bài – Lào Cai lưu thông trở lại bình thường

Từ 0h ngày 3/11 cao tốc Nội Bài – Lào Cai lưu thông trở lại bình thường

VEC sửa xong đường tạm tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

VEC sửa xong đường tạm tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thông trở lại cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thông trở lại cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Tuyến cao tốc cầu Ngòi Thủ - Km136+108 phục vụ trở lại kể từ ngày 3/11/2018

Tuyến cao tốc cầu Ngòi Thủ - Km136+108 phục vụ trở lại kể từ ngày 3/11/2018

Đường tránh cầu Ngòi Thủ thông tuyến trở lại từ ngày mai

Đường tránh cầu Ngòi Thủ thông tuyến trở lại từ ngày mai

Các loại xe được lưu thông bình thường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Các loại xe được lưu thông bình thường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lật xe container làm chết người

Lật xe container làm chết người

Cầu tạm xuống cấp, cao tốc Nội Bài – Lào Cai lại cấm xe tải lớn

Cầu tạm xuống cấp, cao tốc Nội Bài – Lào Cai lại cấm xe tải lớn

Đường tạm cao tốc Hà Nội - Lào Cai sạt lở, các phương tiện di chuyển theo hướng nào?

Đường tạm cao tốc Hà Nội - Lào Cai sạt lở, các phương tiện di chuyển theo hướng nào?

Yên Bái: Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở nghiêm trọng

Yên Bái: Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở nghiêm trọng

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông

Cấm xe tải trọng lớn trên đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến bao giờ?

Cấm xe tải trọng lớn trên đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến bao giờ?

Tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, cấm xe tải trọng lớn

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, cấm xe tải trọng lớn

Phân luồng Cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa đường tạm qua cầu Ngòi Thủ

Phân luồng Cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa đường tạm qua cầu Ngòi Thủ

Cầu Ngòi Thủ sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cầu Ngòi Thủ sạt lở, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phân luồng giao thông sửa đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phân luồng giao thông sửa đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cấm nhiều loại xe lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cấm nhiều loại xe lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VEC phân luồng km136+108 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa chữa

VEC phân luồng km136+108 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa chữa

VEC phân luồng giao thông sửa đường tạm cao tốc dài nhất Việt Nam

VEC phân luồng giao thông sửa đường tạm cao tốc dài nhất Việt Nam

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai lại 'đóng cửa' với xe tải trọng lớn

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai lại 'đóng cửa' với xe tải trọng lớn

Lại tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lại tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phân luồng cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa cầu Ngòi Thủ

Phân luồng cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa cầu Ngòi Thủ

Tiếp tục phân luồng cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ xe bồn cháy

Tiếp tục phân luồng cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ xe bồn cháy

Phân luồng cao tốc Nội Bài-Lào Cai để sửa đường tránh cầu Ngòi Thủ

Phân luồng cao tốc Nội Bài-Lào Cai để sửa đường tránh cầu Ngòi Thủ

Sạt lở lớn trên đường tránh cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sạt lở lớn trên đường tránh cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đường tạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị hư hỏng, cấm các phương tiện đi qua

Đường tạm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị hư hỏng, cấm các phương tiện đi qua

Nhiều xe không được lưu thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Nhiều xe không được lưu thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Đường tạm qua cầu Ngòi Thủ hỏng, cao tốc Nội Bài- Lào Cai cấm nhiều loại phương tiện

Đường tạm qua cầu Ngòi Thủ hỏng, cao tốc Nội Bài- Lào Cai cấm nhiều loại phương tiện

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tiếp tục hỏng, hạn chế phương tiện qua lại

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tiếp tục hỏng, hạn chế phương tiện qua lại

Cấm nhiều phương tiện tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa đường

Cấm nhiều phương tiện tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa đường

Phân luồng cao tốc Nội Bài-Lào Cai sửa đường tránh cầu Ngòi Thủ

Phân luồng cao tốc Nội Bài-Lào Cai sửa đường tránh cầu Ngòi Thủ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm định tại Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thông tuyến Nội Bài - Lào Cai

Thông tuyến Nội Bài - Lào Cai