Vận tải thủy nội địa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để bứt phá

Vận tải thủy nội địa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để bứt phá

Với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, chiếm đến 60% diện tích, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có ưu...
Cấm luồng sông Vàm Cỏ Đông, hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến khác

Cấm luồng sông Vàm Cỏ Đông, hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến khác

Lập chốt trực điều tiết giao thông tại hàng loạt 'điểm đen' giao thông thủy

Lập chốt trực điều tiết giao thông tại hàng loạt 'điểm đen' giao thông thủy

Hoàn thành 23 cầu trên các tuyến quốc lộ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thành 23 cầu trên các tuyến quốc lộ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thành thi công 23 cầu trên các tuyến quốc lộ

Hoàn thành thi công 23 cầu trên các tuyến quốc lộ

Cận cảnh những cây cầu sắp được đưa vào khai thác

Cận cảnh những cây cầu sắp được đưa vào khai thác

Những tuyến sông nào hạn chế tàu thuyền lưu thông sau dịp nghỉ lễ 30/4?

Những tuyến sông nào hạn chế tàu thuyền lưu thông sau dịp nghỉ lễ 30/4?

Gỡ 'điểm nghẽn' giao thông thủy vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Gỡ 'điểm nghẽn' giao thông thủy vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khai thác hiệu quả vận tải thủy nội địa và ven biển

Khai thác hiệu quả vận tải thủy nội địa và ven biển

Về miền Tây: Điểm nghẽn đường bộ - thủy - không

Về miền Tây: Điểm nghẽn đường bộ - thủy - không

Về miền Tây: Điểm nghẽn đường bộ - thủy - không

Về miền Tây: Điểm nghẽn đường bộ - thủy - không

Nhiều cầu trọng điểm phía Nam hạn chế tàu thuyền lưu thông

Nhiều cầu trọng điểm phía Nam hạn chế tàu thuyền lưu thông

Đầu tư 251,6 triệu USD phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

Đầu tư 251,6 triệu USD phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

Hàng loạt tuyến đường thủy phía Nam hạn chế tàu thuyền lưu thông dài ngày

Hàng loạt tuyến đường thủy phía Nam hạn chế tàu thuyền lưu thông dài ngày

Nhiều khó khăn trong công tác quản lý đường thủy nội địa phía Nam

Nhiều khó khăn trong công tác quản lý đường thủy nội địa phía Nam

Tháo gỡ nút thắt trong vận tải đường thủy nội địa vùng ĐBSCL

Tháo gỡ nút thắt trong vận tải đường thủy nội địa vùng ĐBSCL

Thế mạnh đường thủy nội địa khu vực ĐBSCL chưa được phát huy

Thế mạnh đường thủy nội địa khu vực ĐBSCL chưa được phát huy