Không lùi tiến độ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Không lùi tiến độ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bộ trưởng GTVT: Dứt khoát không để cao tốc Pháp Vân tiếp tục chậm

Bộ trưởng GTVT: Dứt khoát không để cao tốc Pháp Vân tiếp tục chậm

Sau ba lần 'hứa', cao tốc Pháp Vân vẫn chưa thông mặt bằng

Sau ba lần 'hứa', cao tốc Pháp Vân vẫn chưa thông mặt bằng

Giữa năm 2018, hoàn thành cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ 6 làn xe

Giữa năm 2018, hoàn thành cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ 6 làn xe

Giảm 25% giá vé tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Giảm 25% giá vé tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Chính thức giảm 25% phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chính thức giảm 25% phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đã giảm giá vé qua trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đã giảm giá vé qua trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ

Mặt bằng cản tiến độ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Mặt bằng cản tiến độ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ