Cửa khẩu Cầu Treo: Nhếch nhác ở Quốc môn trăm tỷ

Cửa khẩu Cầu Treo: Nhếch nhác ở Quốc môn trăm tỷ

Những ki ốt và cửa hàng buôn bán được thiết lập ngay khu vực chỉ huy của lực lượng biên phòng Cửa khẩu Cầu...