Ngán ngẩm nữ tài xế ô tô chở con đi ngược chiều nhưng nhất quyết không nhường đường cho xe đi đúng luật

Clip: Chạy xe ngược chiều, nữ tài xế còn ngang ngược bắt hàng chục xe tránh cho mình đi

Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế ngang ngược không chịu nhường đường

Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế ngang ngược không chịu nhường đường

Clip: Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế còn ngang ngược không chịu nhường đường

Clip: Lái ô tô ngược chiều, nữ tài xế còn ngang ngược không chịu nhường đường

Clip: 'Giận tím người' trước nữ tài xế chạy xe ngược chiều, nhất định không sửa sai 'Biết chạy chứ không biết lùi xe'

Clip: 'Giận tím người' trước nữ tài xế chạy xe ngược chiều, nhất định không sửa sai 'Biết chạy chứ không biết lùi xe'

Nữ tài xế chạy xe ngược chiều, nhất quyết không sửa sai: 'Biết chạy chứ không biết lùi xe'

Nữ tài xế chạy xe ngược chiều, nhất quyết không sửa sai: 'Biết chạy chứ không biết lùi xe'