Từ ngày mai 18/11, được dùng CMND cũ khi chờ đổi sang Căn cước công dân

Từ ngày mai 18/11, được dùng CMND cũ khi chờ đổi sang Căn cước công dân

Cách sử dụng ứng dụng ghi âm của Pixel 4 trên smartphone Android bất kỳ

Cách sử dụng ứng dụng ghi âm của Pixel 4 trên smartphone Android bất kỳ

Những thay đổi trong thủ tục cấp thẻ căn cước công dân mới

Những thay đổi trong thủ tục cấp thẻ căn cước công dân mới

Đà Nẵng: Nhiều trường chưa công khai đối tượng được miễn giảm các khoản thu

Đà Nẵng: Nhiều trường chưa công khai đối tượng được miễn giảm các khoản thu

Nhiều quy định quan trọng về căn cước công dân

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân theo quy định mới

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân theo quy định mới

Quy định mới về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Quy định mới về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Từ 18-11-2019, sẽ cấp CCCD theo trình tự mới

Từ 18-11-2019, sẽ cấp CCCD theo trình tự mới

Tình trạng chồng chéo chính sách làm phân tán nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tình trạng chồng chéo chính sách làm phân tán nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gặp Hiệu trưởng tiên phong quản lý giáo án online

Gặp Hiệu trưởng tiên phong quản lý giáo án online

Cần cấp đủ 'quota' chi cho giáo dục trong năm 2020

Cần cấp đủ 'quota' chi cho giáo dục trong năm 2020

Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Sửa đổi thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Sửa đổi thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Cách mạng 4.0 nhìn từ đường phố

Cách mạng 4.0 nhìn từ đường phố

Tính năng này trên Google Pixel 4 có thể cứu sống bạn

Tính năng này trên Google Pixel 4 có thể cứu sống bạn

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ quý III: Nhiều vấn đề nóng được quan tâm

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ quý III: Nhiều vấn đề nóng được quan tâm

Diện tích làm việc cho giảng viên: Quy định và thực tiễn vênh nhau

Diện tích làm việc cho giảng viên: Quy định và thực tiễn vênh nhau

Khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai đã giảm mạnh nhưng vẫn chiếm lượng lớn

Khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai đã giảm mạnh nhưng vẫn chiếm lượng lớn

Nhiều rủi ro khi cài đặt ứng dụng của Google trên ĐT Huawei?

Nhiều rủi ro khi cài đặt ứng dụng của Google trên ĐT Huawei?

Sự 'chuyển mình' của Vicem trong cách mạng công nghiệp 4.0

Sự 'chuyển mình' của Vicem trong cách mạng công nghiệp 4.0

Vì sao tử vong do bệnh dại ở người dân tộc thiểu số rất cao

Vì sao tử vong do bệnh dại ở người dân tộc thiểu số rất cao

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam: Quy định chặt để không bị lạm dụng

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam: Quy định chặt để không bị lạm dụng

Lấp lỗ hổng 'chết người' không xác định thời hạn trong chứng chỉ hành nghề y

Lấp lỗ hổng 'chết người' không xác định thời hạn trong chứng chỉ hành nghề y

Kiểm soát tình trạng lạm dụng thị thực của người nước ngoài tại Việt Nam

Kiểm soát tình trạng lạm dụng thị thực của người nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội: Đến hết năm 2017 còn 2,3 vạn căn hộ chưa được cấp 'sổ hồng'

Hà Nội: Đến hết năm 2017 còn 2,3 vạn căn hộ chưa được cấp 'sổ hồng'

Trợ lý ảo của Google giúp gì được người dùng Việt?

Trợ lý ảo của Google giúp gì được người dùng Việt?

Điều kiện đối với cơ sở thi công thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Điều kiện đối với cơ sở thi công thiết bị phòng cháy, chữa cháy