Sơn La: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế

Sơn La: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện nhiều mô hình...