Thanh Hóa lên tiếng vụ người dân đổ xô vào rừng chặt cây Ba chạc

Thanh Hóa lên tiếng vụ người dân đổ xô vào rừng chặt cây Ba chạc

Cây ba chạc chữa mẩn ngứa, ghẻ

Cây ba chạc chữa mẩn ngứa, ghẻ

Cây ba chạc chữa mẩn ngứa, ghẻ

Cây ba chạc chữa mẩn ngứa, ghẻ

Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thanh Hóa: Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thanh Hóa: Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thanh Hóa: Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thanh Hóa: Thương lái thu mua ồ ạt cây Ba chạc, dân đổ xô vào rừng 'săn tìm'

Thanh Hóa: Rừng tái sinh tự nhiên đang bị chặt phá nghiêm trọng

Thanh Hóa: Rừng tái sinh tự nhiên đang bị chặt phá nghiêm trọng

Thanh Hóa: Thương lái Trung Quốc đổ xô mua cây Ba Chạc?

Thanh Hóa: Thương lái Trung Quốc đổ xô mua cây Ba Chạc?

Rừng bị phá, kiểm lâm không biết?

Rừng bị phá, kiểm lâm không biết?

Thanh Hóa: Ai tiếp tay cho 'lâm tặc' phá rừng ở Xuân Chinh?

Thanh Hóa: Ai tiếp tay cho 'lâm tặc' phá rừng ở Xuân Chinh?

Vụ lâm tặc xẻ thịt rừng xanh Xuân Chinh: Dân đốn gỗ về sửa nhà?

Vụ lâm tặc xẻ thịt rừng xanh Xuân Chinh: Dân đốn gỗ về sửa nhà?