Đi uống rượu về, 9X dùng súng tự chế bắn cha ruột

Đi uống rượu về, 9X dùng súng tự chế bắn cha ruột

9X dùng súng tự chế bắn cha

9X dùng súng tự chế bắn cha

Đi uống rượu về, 9X dùng súng tự chế bắn cha ruột

Đi uống rượu về, 9X dùng súng tự chế bắn cha ruột

9X dùng súng tự chế bắn cha

9X dùng súng tự chế bắn cha

Trong lúc cãi vãi, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Trong lúc cãi vãi, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Bực tức vì bố mẹ mắng chửi nhau, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Bực tức vì bố mẹ mắng chửi nhau, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố trọng thương

Nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố trọng thương

Con trai bắn bố đẻ trọng thương ở Thanh Hóa

Con trai bắn bố đẻ trọng thương ở Thanh Hóa

Nhậu say, nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Nhậu say, nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương

Bị mắng, con trai cầm súng bắn bố nhập viện

Bị mắng, con trai cầm súng bắn bố nhập viện

Cãi nhau với bố mẹ, nghịch tử Cầm Bá Phân cầm súng tự chế bắn bố đẻ

Cãi nhau với bố mẹ, nghịch tử Cầm Bá Phân cầm súng tự chế bắn bố đẻ

Bi kịch: Người cha bị nghịch tử mắng chửi, bắn trọng thương phải nhập viện

Bi kịch: Người cha bị nghịch tử mắng chửi, bắn trọng thương phải nhập viện

Uống rượu về, con trai lấy súng tự chế bắn bố đẻ

Uống rượu về, con trai lấy súng tự chế bắn bố đẻ

Thanh Hóa: Con trai bắn bố đẻ trọng thương

Thanh Hóa: Con trai bắn bố đẻ trọng thương

Mâu thuẫn với bố đẻ, con trai dùng súng tự chế bắn bố trọng thương

Mâu thuẫn với bố đẻ, con trai dùng súng tự chế bắn bố trọng thương

Thanh Hóa: Bố mẹ hay cãi nhau, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ

Thanh Hóa: Bố mẹ hay cãi nhau, con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ