Bố đổ xăng đốt con vì nhuộm tóc đỏ

Bố đổ xăng đốt con vì nhuộm tóc đỏ

Vụ tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột: Gia đình có đơn xin không giải quyết hình sự

Vụ tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột: Gia đình có đơn xin không giải quyết hình sự

Con trai bị bố đổ xăng đốt vì nhuộm tóc đỏ

Con trai bị bố đổ xăng đốt vì nhuộm tóc đỏ

Bố đổ xăng đốt con vì nhuộm tóc đỏ

Bố đổ xăng đốt con vì nhuộm tóc đỏ

Nhập viện vì bị người nhà đổ xăng, phóng lửa do nhuộm tóc đỏ

Nhập viện vì bị người nhà đổ xăng, phóng lửa do nhuộm tóc đỏ

'Ma men' nhập, người bố châm lửa thiêu sống con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc

'Ma men' nhập, người bố châm lửa thiêu sống con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc

Dội xăng đốt con và cháu ruột vì...nhuộm tóc đỏ

Dội xăng đốt con và cháu ruột vì...nhuộm tóc đỏ

Kinh hoàng thanh niên bị cha tẩm xăng 'thiêu sống' vì 'nhuộm tóc đỏ'

Kinh hoàng thanh niên bị cha tẩm xăng 'thiêu sống' vì 'nhuộm tóc đỏ'

Tẩm xăng lên người con trai và cháu ruột rồi châm lửa đốt vì dám nhuộm tóc đỏ

Tẩm xăng lên người con trai và cháu ruột rồi châm lửa đốt vì dám nhuộm tóc đỏ