Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong

Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Lào

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng sang Thái Lan tham dự HNCC ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng sang Thái Lan tham dự HNCC ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ACMECS 8 và Hội nghị Cấp cao CLMV 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ACMECS 8 và Hội nghị Cấp cao CLMV 9