'Lá chắn sống' bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

'Lá chắn sống' bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

Ông Kim Jong-un đã đến Singapore trong sự bảo vệ tối đa của Trung Quốc

Ông Kim Jong-un đã đến Singapore trong sự bảo vệ tối đa của Trung Quốc

Chiến đấu cơ Trung Quốc hộ tống lãnh đạo Kim Jong-un đến Singapore?

Chiến đấu cơ Trung Quốc hộ tống lãnh đạo Kim Jong-un đến Singapore?

Trung Quốc có thể cử tiêm kích hộ tống chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên

Trung Quốc có thể cử tiêm kích hộ tống chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên

Luật sư của Trump gây sốc khi nói Kim 'quỳ mọp' xin đàm phán

Luật sư của Trump gây sốc khi nói Kim 'quỳ mọp' xin đàm phán

Singapore ra mắt huy chương kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Singapore ra mắt huy chương kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đội cận vệ bám sát ông Kim Jong-un 'như hình với bóng': Họ là ai?

Đội cận vệ bám sát ông Kim Jong-un 'như hình với bóng': Họ là ai?

Đội cận vệ bám sát ông Kim Jong-un 'như hình với bóng': Họ là ai?

Đội cận vệ bám sát ông Kim Jong-un 'như hình với bóng': Họ là ai?