Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế

Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế

Ngư dân Huế phát hiện chiếc 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Ngư dân Huế phát hiện chiếc 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện 'tàu ma' mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện 'tàu ma' mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển