Xả súng bạo lực ở Chicago chưa ngừng

Xả súng bạo lực ở Chicago chưa ngừng

66 người bị bắn, 12 người chết trong 3 ngày cuối tuần tại Chicago

66 người bị bắn, 12 người chết trong 3 ngày cuối tuần tại Chicago

66 người bị bắn, 12 người chết trong 3 ngày cuối tuần tại Chicago

66 người bị bắn, 12 người chết trong 3 ngày cuối tuần tại Chicago

Nổ súng liên tiếp ở Mỹ, 30 người thương vong

Nổ súng liên tiếp ở Mỹ, 30 người thương vong

Ngày Chủ nhật bạo lực tại Chicago, Mỹ

Ngày Chủ nhật bạo lực tại Chicago, Mỹ

Bạo lực gia tăng tại Mỹ sau khi cảnh sát bắn chết một người da đen

Bạo lực gia tăng tại Mỹ sau khi cảnh sát bắn chết một người da đen

Chiếc kính mắt đặc biệt vạch mặt 2 tên sát nhân hòng 'phạm tội hoàn hảo'

Chiếc kính mắt đặc biệt vạch mặt 2 tên sát nhân hòng 'phạm tội hoàn hảo'

Chiếc kính mắt đặc biệt vạch mặt 2 tên sát nhân tìm kiếm ý tưởng 'phạm tội hoàn hảo'

Chiếc kính mắt đặc biệt vạch mặt 2 tên sát nhân tìm kiếm ý tưởng 'phạm tội hoàn hảo'