Cảng dầu B12 tặng quà học sinh nghèo vượt khó

Cảng dầu B12 tặng quà học sinh nghèo vượt khó

Thao diễn xử lý cháy lớn tại Cảng dầu B12

Thao diễn xử lý cháy lớn tại Cảng dầu B12

Thao diễn xử lý tình huống cháy lớn tại kho cảng xăng dầu

Thao diễn xử lý tình huống cháy lớn tại kho cảng xăng dầu

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Cảng dầu ở Hạ Long

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Cảng dầu ở Hạ Long

Diễn tập nâng cao kỹ thuật, chiến thuật trong chữa cháy tại Cảng dầu

Diễn tập nâng cao kỹ thuật, chiến thuật trong chữa cháy tại Cảng dầu

Với Petrolimex an toàn là ưu tiên số 1

Với Petrolimex an toàn là ưu tiên số 1

Petrolimex diễn tập toàn ngành về ứng phó sự cố dầu tràn và phòng cháy chữa cháy

Petrolimex diễn tập toàn ngành về ứng phó sự cố dầu tràn và phòng cháy chữa cháy