Xây cảng Trần Đề 4,1 tỷ USD: Thêm mối lo...

Xây cảng Trần Đề 4,1 tỷ USD: Thêm mối lo...

Cần 4,1 tỷ USD nâng cấp cảng Trần Đề thành cảng cửa ngõ quốc tế

Cần 4,1 tỷ USD nâng cấp cảng Trần Đề thành cảng cửa ngõ quốc tế

Đề xuất hơn 4,1 tỷ USD đầu tư cảng biển Trần Đề

Đề xuất hơn 4,1 tỷ USD đầu tư cảng biển Trần Đề

Cuối năm 2018: Trình Chính phủ bổ sung cảng biển quốc tế tại Sóc Trăng

Cuối năm 2018: Trình Chính phủ bổ sung cảng biển quốc tế tại Sóc Trăng

Thủ tướng: Có cảng quốc tế nước sâu, Sóc Trăng sẽ thay đổi nhanh

Thủ tướng: Có cảng quốc tế nước sâu, Sóc Trăng sẽ thay đổi nhanh

Thủ tướng làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư

Sóc Trăng tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư