Thúc đẩy nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL

Thúc đẩy nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL

Ðiều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Ðề

Điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề

Điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề

Điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề

Điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề

Sóc Trăng muốn xây dựng cảng nước sâu phục vục cho cả vùng ĐBSCL

Sóc Trăng muốn xây dựng cảng nước sâu phục vục cho cả vùng ĐBSCL

Đề xuất nâng cảng Sóc Trăng thành cảng biển cửa ngõ quốc tế

Đề xuất nâng cảng Sóc Trăng thành cảng biển cửa ngõ quốc tế

Sóc Trăng phát triển kinh tế biển bền vững

Sóc Trăng phát triển kinh tế biển bền vững