Hơn 300 tàu trú bão số 6 ở cảng cá Sa Huỳnh

Hơn 300 tàu trú bão số 6 ở cảng cá Sa Huỳnh

Đã liên lạc được tất cả tàu Quảng Ngãi ở Trường Sa, các tàu vùng biển Philippines

Đã liên lạc được tất cả tàu Quảng Ngãi ở Trường Sa, các tàu vùng biển Philippines

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 tại Quảng Ngãi

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 tại Quảng Ngãi

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát các điểm tại Quảng Ngãi trước khi bão số 6 đổ bộ

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát các điểm tại Quảng Ngãi trước khi bão số 6 đổ bộ

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bão có đường đi và tốc độ cực kỳ nguy hiểm, không được chủ quan!

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bão có đường đi và tốc độ cực kỳ nguy hiểm, không được chủ quan!

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại Quảng Ngãi

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại Quảng Ngãi

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không được chủ quan với bão số 6

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không được chủ quan với bão số 6

Cảnh báo sớm bão số 6, lơ là chủ quan sẽ rất nguy hiểm

Cảnh báo sớm bão số 6, lơ là chủ quan sẽ rất nguy hiểm

Đề xuất hỗ trợ vốn nâng cấp cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

Đề xuất hỗ trợ vốn nâng cấp cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

Quảng Ngãi: Nạo vét, chống bồi lấp luồng tàu ra vào cảng Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Nạo vét, chống bồi lấp luồng tàu ra vào cảng Sa Huỳnh