Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sẽ có cảng biển nước sâu ở Sóc Trăng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sẽ có cảng biển nước sâu ở Sóc Trăng

TP. Sóc Trăng tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng

TP. Sóc Trăng tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng

Kiến nghị nâng cảng biển Sóc Trăng thành loại đặc biệt

Kiến nghị nâng cảng biển Sóc Trăng thành loại đặc biệt

Chính thức đưa cảng Sóc Trăng vào khai thác

Cảng Sóc Trăng trăm tỉ đi vào hoạt động

Cảng Sóc Trăng trăm tỉ đi vào hoạt động

Chính thức đưa cảng Sóc Trăng vào khai thác

Chính thức đưa cảng Sóc Trăng vào khai thác

Tin kinh tế

Cảng Sóc Trăng công suất 750.000 tấn chính thức hoạt động

Cảng Sóc Trăng công suất 750.000 tấn chính thức hoạt động