Thiên tai, tai nạn ở nhiều nước

Thiên tai, tai nạn ở nhiều nước

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kenya, 100 bệnh nhân phải sơ tán

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kenya, 100 bệnh nhân phải sơ tán

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kenya, 100 bệnh nhân phải sơ tán

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kenya, 100 bệnh nhân phải sơ tán

TQ bất ngờ cắt vốn, Kenya gánh dự án đường sắt 'có đầu không có đuôi'

TQ bất ngờ cắt vốn, Kenya gánh dự án đường sắt 'có đầu không có đuôi'

Vay vốn Trung Quốc nước nghèo bị siết nợ suốt 99 năm

Vay vốn Trung Quốc nước nghèo bị siết nợ suốt 99 năm

Bẫy nợ Trung Quốc - các dự án đầu tư đội vốn nhiều lần

Bẫy nợ Trung Quốc - các dự án đầu tư đội vốn nhiều lần

Bẫy nợ Trung Quốc - các dự án đầu tư đội vốn nhiều lần

'Ngoại giao bẫy nợ' của Trung Quốc tại châu Phi và Nam Á

Trung Quốc xây đường sắt 'đi đến mông lung' ở Kenya

Trung Quốc xây tuyến đường sắt kỳ quặc ở châu Phi

Giao dịch đẩy nhiều nước châu Phi vào bẫy nợ Trung Quốc

Tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương trên trường quốc tế

Quản lý người Trung Quốc gây phẫn nộ ở Kenya vì kỳ thị chủng tộc

Cuộc khủng hoảng nợ mới tại châu Phi

Kenya cõng 'chủ nô' Trung Quốc về kỳ thị người dân bản địa