Quảng Trị thu hút trên 97.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào khu kinh tế

Quảng Trị thu hút trên 97.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào khu kinh tế

5 khu kinh tế và khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Trị, gồm Đông Nam Quảng Trị, Lao Bảo, Nam Đông Hà, Quán...
Thay đổi nhà đầu tư dự án khu bến cảng Mỹ Thủy

Thay đổi nhà đầu tư dự án khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị thay nhà đầu tư dự án cảng Mỹ Thủy vì năng lực hạn chế

Quảng Trị thay nhà đầu tư dự án cảng Mỹ Thủy vì năng lực hạn chế

Vì sao tỉnh Quảng Trị muốn thay nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy?

Vì sao tỉnh Quảng Trị muốn thay nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị ưu tiên chọn hạ tầng giao thông đột phá phát triển

Quảng Trị ưu tiên chọn hạ tầng giao thông đột phá phát triển

Ấp ủ nỗi niềm

Ấp ủ nỗi niềm

Quảng Trị tìm giải pháp đẩy nhanh thi công khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị tìm giải pháp đẩy nhanh thi công khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị sắp có trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị sắp có trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị sẽ có trung tâm hậu cần và logistics hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị sẽ có trung tâm hậu cần và logistics hơn 2.000 tỷ đồng

Đánh thức tiềm năng ven biển

Đánh thức tiềm năng ven biển

Đánh thức tiềm năng vùng ven biển Quảng Trị

Đánh thức tiềm năng vùng ven biển Quảng Trị

Khởi công xây dựng khu bến cảng trên 14 nghìn tỷ đồng ở Quảng Trị

Khởi công xây dựng khu bến cảng trên 14 nghìn tỷ đồng ở Quảng Trị

Quảng Trị đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Hơn 14 nghìn tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy

Hơn 14 nghìn tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Chính thức khởi công cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Khởi công dự án khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Khởi công dự án khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ

Quảng Trị xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy

Khánh thành đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Khánh thành đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư khu bến cảng Mỹ Thủy

Hai quý, Quảng Trị thu hút vốn đầu tư trên 17.000 tỷ đồng

Hai quý, Quảng Trị thu hút vốn đầu tư trên 17.000 tỷ đồng

Quảng Trị đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông

Quảng Trị đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông

Quảng Trị: 'Bức tranh sáng' về thu hút đầu tư

Quảng Trị: 'Bức tranh sáng' về thu hút đầu tư

Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng tại Lễ kỷ niệm 30 năm Tái lập tỉnh Quảng Trị

Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng tại Lễ kỷ niệm 30 năm Tái lập tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị thúc đẩy xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy

Tỉnh Quảng Trị thúc đẩy xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy