An toàn hàng không hấp dẫn 1.600 học sinh tại Cam Ranh

An toàn hàng không hấp dẫn 1.600 học sinh tại Cam Ranh

Vụ máy bay hạ nhầm đường băng: Tiếp tục đình chỉ tổ bay, chờ xử lý chính thức

Vụ máy bay hạ nhầm đường băng: Tiếp tục đình chỉ tổ bay, chờ xử lý chính thức

Máy bay hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh là do lỗi của tổ lái

Máy bay hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh là do lỗi của tổ lái

Công bố nguyên nhân máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng

Công bố nguyên nhân máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng

Kết luận sơ bộ về máy bay hạ cánh xuống đường băng chưa được khai thác

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Cục Hàng không chấn chỉnh diện rộng sau vụ hạ cánh nhầm đường băng

Chính thức công bố nguyên nhân vụ việc máy bay hạ cánh nhầm đường băng

Chính thức công bố nguyên nhân vụ việc máy bay hạ cánh nhầm đường băng

Ông chủ tịch CRTC ngồi bệt ăn cơm cùng 1.700 công nhân

Ông chủ tịch CRTC ngồi bệt ăn cơm cùng 1.700 công nhân

Máy bay hạ cánh xuống đường băng chưa được khai thác