Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo mới nhất của Mỹ về tình hình tôn giáo Việt Nam

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo mới nhất của Mỹ về tình hình tôn giáo Việt Nam

Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo tình hình tôn giáo của Mỹ

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo tình hình tôn giáo của Mỹ

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Mỹ vẫn còn trích dẫn một số thông tin sai lệch về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Mỹ vẫn còn trích dẫn một số thông tin sai lệch về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Mỹ đánh giá chưa khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Mỹ đánh giá chưa khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ vừa qua ra báo cáo về tình hình tôn giáo tại Việt Nam