Đòi hỏi từ yêu cầu phát triển

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là đòi hỏi khách quan trong quá trình phát triển...
Cải cách để lớn mạnh

Cải cách để lớn mạnh

Tạo bứt phá từ đẩy mạnh công tác CCHC

Tạo bứt phá từ đẩy mạnh công tác CCHC

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Ứng viên thi tìm hiểu cải cách hành chính Bộ GTVT cao kỷ lục

Ứng viên thi tìm hiểu cải cách hành chính Bộ GTVT cao kỷ lục

Năm 2021, Khánh Hòa phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 81%

Năm 2021, Khánh Hòa phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 81%

Cải cách thể chế cần mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong chặng đường phát triển mới

Cải cách thể chế cần mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong chặng đường phát triển mới

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Việt Nam thêm cơ hội thu hút FDI từ sự dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc

Việt Nam thêm cơ hội thu hút FDI từ sự dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc

CIEM: Cải thiện tự chủ của nền kinh tế để thu hút lợi ích từ RCEP

CIEM: Cải thiện tự chủ của nền kinh tế để thu hút lợi ích từ RCEP

Đại học Hoa Sen muốn mở phân hiệu ở Cần Thơ

Đại học Hoa Sen muốn mở phân hiệu ở Cần Thơ

Cải cách là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế

Cải cách là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế

Rà soát pháp luật kinh doanh: Cải cách thể chế phải như quản lý bể bơi!

Rà soát pháp luật kinh doanh: Cải cách thể chế phải như quản lý bể bơi!

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới

Luật Đất đai năm 2013: 6 vấn đề bất cập và nhu cầu sửa ngay tạo đột phá cải cách thể chế

Luật Đất đai năm 2013: 6 vấn đề bất cập và nhu cầu sửa ngay tạo đột phá cải cách thể chế

Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư

Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư

'Luật Đất đai đang chứa nhiều mâu thuẫn xã hội, phải là luật đầu tiên được sửa trong nhiệm kỳ mới'

'Luật Đất đai đang chứa nhiều mâu thuẫn xã hội, phải là luật đầu tiên được sửa trong nhiệm kỳ mới'

Văn phòng Chính phủ: Phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tham mưu

Văn phòng Chính phủ: Phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tham mưu

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng

Ngành Tài chính: Đẩy mạnh cải cách thể chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ngành Tài chính: Đẩy mạnh cải cách thể chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Chung trách nhiệm phục vụ

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Đưa ra khỏi ngành cán bộ thuế tiêu cực

Đưa ra khỏi ngành cán bộ thuế tiêu cực

Cắt mạnh các rào cản gây khó cho dân, doanh nghiệp

Cắt mạnh các rào cản gây khó cho dân, doanh nghiệp

Những nghị quyết kiên định cho cải cách

Những nghị quyết kiên định cho cải cách

Nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Kỳ vọng bức tranh sáng

Kỳ vọng bức tranh sáng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Bỏ quyền lợi cát cứ, thay đổi theo hướng Chính phủ phục vụ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Bỏ quyền lợi cát cứ, thay đổi theo hướng Chính phủ phục vụ

Khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia

Khẳng định giá trị thương hiệu quốc gia

Thanh Hóa nỗ lực hướng đến vai trò 'đầu tàu', dẫn dắt và kết nối khu vực

Thanh Hóa nỗ lực hướng đến vai trò 'đầu tàu', dẫn dắt và kết nối khu vực

'Nhiệm kỳ vàng' của những thành tựu kép!

'Nhiệm kỳ vàng' của những thành tựu kép!

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2021

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2021

Những thành tựu kép trong nhiệm kỳ đặc biệt

Những thành tựu kép trong nhiệm kỳ đặc biệt

Môi trường đầu tư nông nghiệp cải thiện vượt bậc sau 10 năm cải cách

Môi trường đầu tư nông nghiệp cải thiện vượt bậc sau 10 năm cải cách

Ông Vũ Tiến Lộc: Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ trông vào tiền bạc mà cần cải cách thể chế

Ông Vũ Tiến Lộc: Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ trông vào tiền bạc mà cần cải cách thể chế

Cải cách hành chính góp phần tích cực phát triển TP. Bà Rịa

Cải cách hành chính góp phần tích cực phát triển TP. Bà Rịa

10 năm cải cách thể chế ngành nông nghiệp xây dựng được 7 luật

10 năm cải cách thể chế ngành nông nghiệp xây dựng được 7 luật

Kinh tế số - động lực mới cải thiện năng suất lao động

Kinh tế số - động lực mới cải thiện năng suất lao động

Thay đổi tư duy kinh doanh để hội nhập

Thay đổi tư duy kinh doanh để hội nhập

Cần xác định quan hệ lao động trong nền kinh tế số

Lợi ích của cải cách hành chính và áp dụng Chính phủ điện tử

Lợi ích của cải cách hành chính và áp dụng Chính phủ điện tử