Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn

Cần sự vào cuộc đồng bộ ở tất cả các cấp

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia nhằm chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia nhằm chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn về công tác cải cách hành chính

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn về công tác cải cách hành chính

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018

Thay thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Ngành tài chính nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Ngành tài chính nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Giám sát cải cách hành chính tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giám sát cải cách hành chính tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên

Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

PC Khánh Hòa: Đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

'Văn hóa xin lỗi, cảm ơn ở Việt Nam có vẻ xa xỉ'

'Văn hóa xin lỗi, cảm ơn ở Việt Nam có vẻ xa xỉ'