Cải cách hành chính tại Cầu Giấy: Lấy sự hài lòng của người dân làm đích đến

Cải cách hành chính tại Cầu Giấy: Lấy sự hài lòng của người dân làm đích đến

UBND quận Hà Đông gặp mặt các cơ quan thông tin, báo chí

UBND quận Hà Đông gặp mặt các cơ quan thông tin, báo chí

Hà Đông cầu thị để tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện

Hà Đông cầu thị để tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện

Hà Nội đã sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo thuộc UBND TP

Hà Nội đã sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo thuộc UBND TP

Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2018

10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2018

Hà Tĩnh: Nhiều chuyển tích cực trong ngành Tài nguyên và Môi trường

Hà Tĩnh: Nhiều chuyển tích cực trong ngành Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính về đất đai

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính về đất đai

Huy động toàn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Huy động toàn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính

Năm 2019: TP. Hồ Chí Minh làm gì để tạo đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54

Năm 2019: TP. Hồ Chí Minh làm gì để tạo đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54

Trọng tâm công tác dân vận năm 2019 là giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

Trọng tâm công tác dân vận năm 2019 là giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Có sáng tạo mới có thu nhập tăng thêm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Có sáng tạo mới có thu nhập tăng thêm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Có sáng tạo mới có thu nhập tăng thêm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Có sáng tạo mới có thu nhập tăng thêm

80% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện dịch vụ công trực tuyến

80% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tập trung giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo của người dân

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tập trung giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo của người dân

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo đóng góp cho quê hương

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo đóng góp cho quê hương

Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC

Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Những 'chìa khóa' giúp tạo niềm tin

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Những 'chìa khóa' giúp tạo niềm tin

Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính

Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính

Cải cách hành chính - khắc phục 'trên nóng, dưới lạnh', cách nào?

Cải cách hành chính - khắc phục 'trên nóng, dưới lạnh', cách nào?

Những tín hiệu vui đầu năm mới

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động: Cả hệ thống vào cuộc vì mục tiêu chất lượng phục vụ

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động: Cả hệ thống vào cuộc vì mục tiêu chất lượng phục vụ