Triệu Lộc: 'Lần đầu tôi thấy cha khóc tại Sao Nối Ngôi'

Triệu Lộc: 'Lần đầu tôi thấy cha khóc tại Sao Nối Ngôi'

Quán quân Sao nối ngôi - Triệu Lộc: 'Cả nhà cùng khóc trước thành công của tôi'

Quán quân Sao nối ngôi - Triệu Lộc: 'Cả nhà cùng khóc trước thành công của tôi'

Triệu Lộc trở thành quán quân 'Sao nối ngôi 2018'

Triệu Lộc trở thành quán quân 'Sao nối ngôi 2018'

Sao nối ngôi: Hát về mẹ, Triệu Lộc làm cha rơi nước mắt

Sao nối ngôi: Hát về mẹ, Triệu Lộc làm cha rơi nước mắt

Ngô Thanh Vân cãi vã với đạo diễn để đưa cảnh nóng vào 'Song Lang'

Ngô Thanh Vân cãi vã với đạo diễn để đưa cảnh nóng vào 'Song Lang'

Người nghệ sĩ về cõi Phật gửi lại thân xác thắp ánh sáng khoa học

Người nghệ sĩ về cõi Phật gửi lại thân xác thắp ánh sáng khoa học

'Thầy Ba Đợi' hội tụ nghệ sĩ cải lương ba miền

'Thầy Ba Đợi' hội tụ nghệ sĩ cải lương ba miền

Công diễn vở cải lương 'Thầy Ba Đợi' tại Long An

Công diễn vở cải lương 'Thầy Ba Đợi' tại Long An