Thầm lặng 'cây chổi vàng'

Thầm lặng 'cây chổi vàng'

'Nhiều lúc nghĩ mình là phái mạnh, chứ không phải phái yếu đâu. Phụ nữ mà vác 30 – 40 ký chỉ là chuyện nhỏ,...