Chile: Cảnh sát mở quán cà phê để tiếp xúc với dân

Chile: Cảnh sát mở quán cà phê để tiếp xúc với dân

Lực lượng cảnh sát quốc gia Chile và thương hiệu Starbucks đang hợp tác để mở một quán cà phê chung.