Việc an cư theo Giới luật được tiến hành thế nào?

Việc an cư theo Giới luật được tiến hành thế nào?

Đại Thế Chí Bồ Tát đem ánh sáng trí tuệ cứu vớt chúng sanh mười phương

Đại Thế Chí Bồ Tát đem ánh sáng trí tuệ cứu vớt chúng sanh mười phương

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch danh dự Lê Mộng Đào

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch danh dự Lê Mộng Đào

Tăng, ni và đồng bào Phật tử tại Huế hân hoan mừng Đại lễ Phật đản 2019

Tăng, ni và đồng bào Phật tử tại Huế hân hoan mừng Đại lễ Phật đản 2019

Dâng kinh sách trong đại lễ VESAK

Dâng kinh sách trong đại lễ VESAK

Nhất tâm vì sự thành công của Đại lễ Vesak 2019

Nhất tâm vì sự thành công của Đại lễ Vesak 2019

Chúc mừng các chức sắc tôn giáo dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563

Chúc mừng các chức sắc tôn giáo dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563

Phó Chủ tịch nước chúc mừng các cơ sở phật giáo nhân Lễ Phật đản

Phó Chủ tịch nước chúc mừng các cơ sở phật giáo nhân Lễ Phật đản

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Đính chính bài báo 'Khi cư sĩ mượn mác nhà chùa để trục lợi'

Đính chính bài báo 'Khi cư sĩ mượn mác nhà chùa để trục lợi'

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 'Bà Yến xin lỗi qua điện thoại nhưng gia đình chưa chấp nhận'

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 'Bà Yến xin lỗi qua điện thoại nhưng gia đình chưa chấp nhận'

Đà Nẵng đặt tên đường tác giả của Quốc huy