'Thách thức để thay đổi' - Không chỉ là một cuộc thi

'Thách thức để thay đổi' - Không chỉ là một cuộc thi

Sau chưa đầy hai tháng chính thức phát động trên phạm vi cả nước, cuộc thi 'Thách thức để thay đổi' đã tạo...