Hồi kết cho đoàn thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ

Hồi kết cho đoàn thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ

Nhiều cán bộ trong đoàn thanh tra ở Thanh Hóa nhận hối lộ phải nhận mức án từ 24 - 48 tháng tù giam.
5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ lĩnh án

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ lĩnh án

Tuyên án 5 cựu thanh tra nhận hối lộ

Tuyên án 5 cựu thanh tra nhận hối lộ

Năm cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh án tù

Năm cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh án tù

Tuyên án 5 cựu thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Tuyên án 5 cựu thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Cựu trưởng đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh hơn 3 năm tù vì nhận hối lộ

Cựu trưởng đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh hơn 3 năm tù vì nhận hối lộ

Tuyên phạt 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Tuyên phạt 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ tại Thanh Hóa bị tuyên 154 tháng tù

5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ tại Thanh Hóa bị tuyên 154 tháng tù

Thanh Hóa: Tuyên án phạt 5 cựu Thanh tra nhận hối lộ

Thanh Hóa: Tuyên án phạt 5 cựu Thanh tra nhận hối lộ

5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ lãnh án

5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ lãnh án

Tuyên án 5 thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ

Tuyên án 5 thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ

Đoàn thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ: Chia tiền thế nào?

Đoàn thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ: Chia tiền thế nào?

Lộ số tiền 'ăn bẩn' của các thành viên đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Lộ số tiền 'ăn bẩn' của các thành viên đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

5 cựu cán bộ thanh tra bị đề nghị từ 2 đến 4 năm tù

5 cựu cán bộ thanh tra bị đề nghị từ 2 đến 4 năm tù

5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa ép doanh nghiệp chi tiền bỏ qua sai phạm

5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa ép doanh nghiệp chi tiền bỏ qua sai phạm

5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận gần 100 triệu đồng giúp doanh nghiệp trốn thuế

5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận gần 100 triệu đồng giúp doanh nghiệp trốn thuế

Nhận hối lộ 594 triệu đồng, 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù

Nhận hối lộ 594 triệu đồng, 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù

Xét xử 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận gần 600 triệu đồng của doanh nghiệp

Xét xử 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận gần 600 triệu đồng của doanh nghiệp

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ gần 600 triệu

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ gần 600 triệu

5 cựu thanh tra nhận hối lộ gần 600 triệu

5 cựu thanh tra nhận hối lộ gần 600 triệu

Nhóm cán bộ thanh tra nhận hối lộ hầu tòa

Nhóm cán bộ thanh tra nhận hối lộ hầu tòa

Xét xử 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa nhận gần 600 triệu để bỏ qua sai phạm

Xét xử 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa nhận gần 600 triệu để bỏ qua sai phạm

Xét xử vụ 5 thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ 594 triệu đồng

Xét xử vụ 5 thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ 594 triệu đồng

Thanh Hóa: Bắt đầu xét xử 5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ

Thanh Hóa: Bắt đầu xét xử 5 cựu cán bộ thanh tra nhận hối lộ

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa hầu tòa về tội 'Nhận hối lộ'

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa hầu tòa về tội 'Nhận hối lộ'

5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh hầu tòa vì nhận hối lộ

5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh hầu tòa vì nhận hối lộ

Mở phiên tòa xét xử 5 cán bộ thanh tra nhận tiền hối lộ

Mở phiên tòa xét xử 5 cán bộ thanh tra nhận tiền hối lộ

5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ hầu tòa

5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ hầu tòa

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đeo khẩu trang hầu tòa về tội 'Nhận hối lộ'

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đeo khẩu trang hầu tòa về tội 'Nhận hối lộ'

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ thanh tra chuẩn bị hầu tòa

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ thanh tra chuẩn bị hầu tòa

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa về tội nhận hối lộ

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa về tội nhận hối lộ

5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

Hoãn phiên tòa xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Thanh Hóa: Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Thanh Hóa: Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ Thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ Thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Lý do hoãn phiên tòa xét xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Lý do hoãn phiên tòa xét xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Người đưa hối lộ tai biến, phiên tòa xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ bất ngờ hoãn

Người đưa hối lộ tai biến, phiên tòa xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ bất ngờ hoãn

Truy tố 5 cán bộ thanh tra tội 'nhận hối lộ', 3 giám đốc tội 'đưa hối lộ'

Truy tố 5 cán bộ thanh tra tội 'nhận hối lộ', 3 giám đốc tội 'đưa hối lộ'

Danh tính 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội 'Nhận hối lộ'

Danh tính 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội 'Nhận hối lộ'

Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ Thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Thanh Hóa: Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ Thanh tra tỉnh nhận hối lộ

Điểm mặt 3 giám đốc doanh nghiệp hối lộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Điểm mặt 3 giám đốc doanh nghiệp hối lộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Đề nghị truy tố tội nhận hối lộ 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh

Đề nghị truy tố tội nhận hối lộ 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh

Truy tố 3 giám đốc doanh nghiệp vụ hối lộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Truy tố 3 giám đốc doanh nghiệp vụ hối lộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa