Câu nói của chồng khiến vợ bẽ bàng nhận ra sai lầm vì quá cam chịu trong suốt nhiều năm

Câu nói của chồng khiến vợ bẽ bàng nhận ra sai lầm vì quá cam chịu trong suốt nhiều năm

Loan bẽ bàng nhận ra bấy nhiêu năm qua, cô thật hèn mọn khi tỏ vẻ nhún nhường và cam chịu trước mặt chồng.