Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử

Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...
Lượng hóa được lợi ích của phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh

Lượng hóa được lợi ích của phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh

Bộ KH&ĐT đã đóng quyền truy cập gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công

Bộ KH&ĐT đã đóng quyền truy cập gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng trong điều kiện mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng trong điều kiện mới

Năm 2020: Xử lý 4.735 văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp

Năm 2020: Xử lý 4.735 văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp

Thủ tướng chỉ thị tăng cường định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao năng lực giám sát, phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Hơn 69 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ tham gia bầu cử vào ngày 23/5

Hơn 69 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ tham gia bầu cử vào ngày 23/5

Thay đổi Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam

Thay đổi Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam

Nhân viên y tế Bệnh viện E cùng nhiều phóng viên bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19

Nhân viên y tế Bệnh viện E cùng nhiều phóng viên bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19

Bộ Kế hoạch đầu tư sốt ruột vì lo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn không kịp gửi trước 13/5

Bộ Kế hoạch đầu tư sốt ruột vì lo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn không kịp gửi trước 13/5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu gửi kế hoạch đầu tư công trung hạn trước ngày 13/5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu gửi kế hoạch đầu tư công trung hạn trước ngày 13/5

Bộ TN-MT tập trung nguồn lực triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai

Bộ TN-MT tập trung nguồn lực triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, thanh kiểm tra toàn diện

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, thanh kiểm tra toàn diện

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước

Trong điều kiện xảy ra dịch Covid-19 cần chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử

Trong điều kiện xảy ra dịch Covid-19 cần chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử

5 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm vaccine Covid-19

5 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm vaccine Covid-19

Lấp kín 'kẽ hở' trong Luật Đất đai

Lấp kín 'kẽ hở' trong Luật Đất đai

Chính phủ 'lệnh' rà soát sử dụng nhà khách, khách sạn của các cơ quan 'quốc doanh'

Chính phủ 'lệnh' rà soát sử dụng nhà khách, khách sạn của các cơ quan 'quốc doanh'

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Yêu cầu phải có đủ camera tại khu tập trung để giám sát người được cách ly

Yêu cầu phải có đủ camera tại khu tập trung để giám sát người được cách ly

Rà soát việc quản lý, sử dụng nhà khách, trung tâm nghỉ dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Rà soát việc quản lý, sử dụng nhà khách, trung tâm nghỉ dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Dịch COVID-19: Hướng dẫn điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm

Dịch COVID-19: Hướng dẫn điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm

Điều chỉnh thời gian theo dõi tại nhà sau cách ly xuống còn bảy ngày

Điều chỉnh thời gian theo dõi tại nhà sau cách ly xuống còn bảy ngày

Người cách ly tập trung sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần

Người cách ly tập trung sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án hành chính

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án hành chính

35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

Thủ tướng yêu cầu đánh giá Luật Đất đai trên cả nước

Thủ tướng yêu cầu đánh giá Luật Đất đai trên cả nước

Các tỉnh, thành phố cần sớm ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

Các tỉnh, thành phố cần sớm ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng kết thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng kết thi hành Luật Đất đai

Rà soát hàng loạt quy định cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Rà soát hàng loạt quy định cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng yêu cầu tổng kết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ

Thủ tướng yêu cầu tổng kết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Bộ Tài chính 8 năm liền dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT index

Bộ Tài chính 8 năm liền dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT index

Rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Toàn cảnh về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam

Toàn cảnh về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cải cách bộ máy Chính phủ

Cải cách bộ máy Chính phủ