Ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng mới của Bộ GD&ĐT là ai?

Thứ trưởng mới của Bộ GD&ĐT là ai?

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục & Đào tạo có Thứ trưởng mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai thứ trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trở thành tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT có thứ trưởng mới

Bộ Giáo dục có Thứ trưởng mới

Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo 2 tỉnh giữ chức Thứ trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tân Thứ trưởng bộ GD&ĐT vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Lạng Sơn tiếp lửa hành trình Chủ nhật Đỏ 2020

Giáo dục đạo đức cho học sinh: Gương sáng từ những người thầy

Nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền và 'món quà ba năm' giá trị nhất cuộc đời

Trường cao đẳng sư phạm lay lắt sống: Có nên giải tán?

Thứ trưởng Lê Hải An: Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ coi thi