Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ là...
Tỉnh đoàn Bắc Ninh đưa tình nguyện viên vào hỗ trợ công tác tiêm vắc xin

Tỉnh đoàn Bắc Ninh đưa tình nguyện viên vào hỗ trợ công tác tiêm vắc xin

Đặt hàng đào tạo giáo viên: Vướng đủ thứ

Đặt hàng đào tạo giáo viên: Vướng đủ thứ

Hơn 20 trường học trở thành khu cách ly tập trung

Hơn 20 trường học trở thành khu cách ly tập trung

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên cục bộ từ cơ chế đào tạo 'đặt hàng'

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên cục bộ từ cơ chế đào tạo 'đặt hàng'

Yêu nghề bằng cả trái tim

Yêu nghề bằng cả trái tim

Bắc Ninh hỗ trợ Hải Dương 1 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Bắc Ninh hỗ trợ Hải Dương 1 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Bắc Ninh: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học hết ngày 21/2

Bắc Ninh: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học hết ngày 21/2

Bắc Ninh tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16-2

Bắc Ninh tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16-2

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Ngõ cụt của các sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm

Ngõ cụt của các sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm

Quảng Ninh giành 2 HCV tại Giải cờ vua trẻ Bắc Ninh mở rộng 2019

Quảng Ninh giành 2 HCV tại Giải cờ vua trẻ Bắc Ninh mở rộng 2019

Bộ trưởng Giáo dục họp với 30 trường đại học, cao đẳng về việc 9 điểm đỗ sư phạm

Bộ trưởng Giáo dục họp với 30 trường đại học, cao đẳng về việc 9 điểm đỗ sư phạm