Tổng LĐLĐVN tặng 16 cờ thi đua cho các tập thể thuộc Công đoàn GTVT VN

Tổng LĐLĐVN tặng 16 cờ thi đua cho các tập thể thuộc Công đoàn GTVT VN

Tặng quà Hội Cựu TNXP VN và Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCM

Tặng quà Hội Cựu TNXP VN và Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCM

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐVN

CNVCLĐ ngành GTVT chung tay xây dựng văn hóa giao thông

CNVCLĐ ngành GTVT chung tay xây dựng văn hóa giao thông

CBCNV ngành GTVT: 5 năm, có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng

CBCNV ngành GTVT: 5 năm, có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Công đoàn GTVT VN biểu dương 233 công nhân lao động xuất sắc

Công đoàn GTVT VN biểu dương 233 công nhân lao động xuất sắc

CĐ GTVT VN hỗ trợ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

CĐ GTVT VN hỗ trợ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Xã hội Từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ tặng quà cựu Thanh niên xung phong

Quỹ Xã hội Từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ tặng quà cựu Thanh niên xung phong

CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam: Đổi mới hành động vì lợi ích của đoàn viên và người lao động

CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam: Đổi mới hành động vì lợi ích của đoàn viên và người lao động

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Quan tâm đến đoàn viên CĐ gặp khó khăn về nhà ở

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Quan tâm đến đoàn viên CĐ gặp khó khăn về nhà ở

CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải: Ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện hơn 12,8 tỉ đồng

CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải: Ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện hơn 12,8 tỉ đồng